Творчество

Переводы стихов Натальи Лайдинен

***

Гечилди туйс вагт йигрими едиде.
Мен дийилен мешхур довур гечендир.
Олуме :-Ине, сен,ине мен бу-да
Диймэге милт эдип арша учанлан
Учуш золагынын ызда галанна
Эййэм бир чендир.
Диймек , ене сана онде гарашяр
Горкудыр ховсала,гутулмак гачып…
Эмма,сана диймезлер-Гир!
оз вагтындан ир-гапыны ачып.
Гирмек гадагандыр,гадаган арман!
Ыкбалын онунде есирсин,есир!
Отуз еде бар сен,кырк бэше бар сен
Ыкбалын хасабы аныкдыр журдир,
Жеделде давада енибилмерсин…
Эмма –учмалы сен дийлен буйругы
Кабул этмек герек хер бир чэкде-де
Ере салман намысыны арыны!...

Назад к списку

Поиск

Письмо автору
Карта сайта
 1
eXTReMe Tracker